top of page

Biz Kimiz ?

  İLKE KADIN  İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

      Kısa adı İLKDER olan, İlke Kadın  İlim Kültür ve Dayanışma Derneği, 1994 yılında Ankara’da Özden Sönmez önderliğinde kadın sorunlarına kafa yoran hak ve adalet çizgisinde mücadele azmi gösteren bir avuç kadın tarafından kuruldu.

     İLKDER,  toplumun yarısını oluşturan ve diğer yarısını da yetiştiren kadınların hakları konusunda mücadele verir. Bunun için diğer Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ve ilgili kurumlarla işbirliği yapar.

        Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarına çözüm ararken biryandan da farkına bile varmadıkları yeteneklerini açığa çıkarmaya, kendine güvenen,saygın bireyler olarak toplumda yer almalarına katkıda bulunur.

     İLKDER, kadına yönelik her türlü şiddete, ayrımcılığa karşı olmuş ve kadının kılık kıyafetinden dolayı toplumsal ve kamusal alanda uğradığı her türlü hak ihlalinin giderilmesi yönünde yazılı ve sözlü basın açıklamaları yapmıştır.

     İnsan haklarını korumak, insan hakları alanında çalışma yapan kuruluşlarla gerektiğinde işbirliği yapmak, insanlar arasında sevgi bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmak için çalışmalar yürütür.

         İLKDER, ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kermesler ve kampanyalar düzenleyerek maddi kaynak oluşturmakta, bu kişilere ayrıca manevi yönden de destek vermektedir. Kültürümüzün korunmasına ve geleneklerimizin yaşatılmasına yönelik programlar, anma günleri, konferanslar, paneller ve seminerler düzenlemektedir.

         Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla da onların yanında yer almıştır. Ülkemizin uğradığı büyük felaketlerde mağdur olan depremzedelerin yanında olmuş, onlara sürekli olarak yardımlar ulaştırmış, bölgeden getirilen öğrencilerin eğitim barınma ihtiyaçlarını karşılamış ayrıca “Kardeş Aile” kampanyasına katılarak gelen ailelerin yerleşmesini sağlamıştır.       

        İLKDER, kurulduğu günden itibaren, dünyanın çeşitli yerlerinde savaş ve işgal sebebiyle  zulme uğrayan (Filistin, Bosna, Çeçenistan, Kosava, Suriye, Irak, Myanmar ) ve doğal afetler sebebiyle (Endonezya Aceh, Pakistan,Somali,Gana ,Srilanka, Türkiye ) zor durumda kalmış  insanlara maddi ve manevi yardımlar ulaştırdı.

      2011 yılından buyana süren Suriye işgal ve iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmak zorunda kalan mülteci ve sığınmacılara da sosyal yardımlar yaparak sıkıntılarını gidermeye çalıştı. Mardinde başlayan çalışmalar bugün Ankara merkezinde devam etmekte.

    2005 yılından bu yana Aceh’te yaşanan tusinami ve Pakistan depreminden sonra “Koruyucu Aile Platformu”nu kurarak yetim çocuklar için çalışmalar başlatmıştır. Çeşitli ülkelerde( Pakistan, Gazze, Irak, Somali, Çeçenistan, Gana,Suriye ) yetim çocukların eğitim masrafları ve yaşam için gereksinimlerinin karşılanması, ayrıca yetimhane yaptırılması için çalışmalar yapmaktadır . Aceh’te, Pakistan da, ve Gazze’de yetimhaneler faaliyete geçmiştir. Ülkemizde  yer alan mülteci ve Türk yetimlerle birlikte Koruyucu Aile Platformu bugüne kadar 500’e yakın yetim çocuğa sahip çıktı. Bu proje hala devam etmektedir.

     İlkder,su kuyusu çalışmalarını Ganada, Arakanda, Afrika’nın çeşitli bölgelerinde ,Pakistan ve Gazzede sürdürmektedir. Filistin-Gazze’de kadınlara yönelik pek çok projeyi hayata geçirdi.

       Ramazan da iftarlar sofralarımızı yurt içinde mülteci ve yetim aileleriyle paylaşırken, yurt dışında da yetimlerimizin olduğu yerlerde özellikle kadir gecesinde iftar sofraları kurduk.

       Kurban projeleriyle kurbanlarımız yetim ve muhtaçların sofralarında onlara can oldu. Bize dua ve kardeşlik sevgisi ile geri döndü.

      İlkder,bu çalışmalarını duyurabilmek, destek almak ve vermek ve fikir alışverişi yapmak amacıyla ulusal ve uluslar arası pek çok toplantı, panel,zirve ve organizasyona katıldı. Projeler yürüttü ve projelere destek verdi.

    “ İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” düsturuyla yola çıkan İLKDER, atılan her adımın ihlas ve samimiyetle atıldığı taktirde her şeyin bereketleneceğine inanarak yoluna üye, gönüllü ve dostlarıyla Allahın izniyle devam ediyor. Yorulduğumuz zaman başka bir işle meşgul olarak gittiğimiz bu yolda çalışma ve azim bizden, başarı Allahtandır.

Tüm Kadınların Dünyayı Değiştirebileceklerine, Geleceklerini Kurabileceklerine İnanıyoruz.

Misyon

‘’Sizin en hayırlı olanınız insanlara en hayırlı olandır.’’ ilkesinden ayrılmamak,

 İnsanın olduğu her yere yardım ve destek bekleyen her bakışa dil, din ve ırk ayrımı yapmadan gücümüz yettiğince el uzatmaya çalışmak,

Toplumun temel taşı olan ailenin ve insanlığın cehalet, mağduriyet, yoksulluk ve yetimlik karşısında ezilmesine engel olmak,

Mazlumun yanında haksızlığın karşısında, yarınlarımız olan çocuklarımızın başucunda bulunmak,

İyiliğin her zaman ve her yerde yaşatılması için çalışmak,

Yardımlaşmayı toplumun her kesiminde yaymak için çalışmak…

Our Mission

Vizyon

Mazlumiyet ve yoksulluğun giderilmesine, sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak,

İnsanın olduğu her yere, yardım ve destek bekleyen her bakışa dil, din ve ırk ayırımı yapmadan gücümüz yettiğince el uzatmaya çalışmak,

Tüm dünyada muhtaç duruma düşmüş ya da düşürülmüş toplumları destekleyip güçlendirmek,

Tüm yeryüzünde yardım ve yardımlaşma bilinci oluşturarak kurumlar ve ülkeler arasında işbirliği yaparak sosyal dayanışma ve yardımlaşmada öncülük etmek,

Yeryüzünün neresinde olursa olsun yetim kalmış çocuklara yardım etmek, onlara kalacak yer ve eğitim yardımında bulunmak, onlar için koruyucu aile bulmak ve aile sevgisinden mahrum kalmamalarını sağlamak…

Bugün desteğinize ihtiyacımız var!

Tüzük 

İLKE KADIN İLİM KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı Ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı : “ İLKE KADIN İLİM KÜLTÜR ve DAYANIŞMA Derneği”dir. Derneğin Ünvanı İLKDER’ dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

                Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 Madde 2- Dernek,

a-       İnsanlar arasında(dil, din,  ırk, mezhep,) ayırımı yapmadan, insan haklarını korumak, insan haklarını koruyan derneklerle gerektiğinde ortak hareket etmek ve insanlar arasında sevgi bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmak.

b-       Hanımlar ve genç kızlara kültürel etkinlik kazandırarak, kendilerine güvenme ve toplumda saygınlık kazanmalarını sağlamak.

c-       Toplumu bilinçlendirmek amacı ile çevre temizliğine, kültürümüzün korunmasına, geleneklerimizin yaşatılmasına teşvik etmek.

d-      Afet savaş gibi olağanüstü ve olağan zamanlarda yurt içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut vb. bütün hususlarda aynı ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI ve BİÇİMLERİ

1-      İnsan haklarının korunması ve hanımların kültür seviyelerini artırmak için, her türlü süreli-süresiz basın-yayın faaliyetlerinde bulunmak,

2-      Karşılık beklemeden insan hakları konusunda mağdur olmuş kişilere ve ailelerine her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,

3-      Dernek amacı doğrultusunda seminer, konferans, panel, açık oturum, ödüllü-ödülsüz yarışmalar vb. düzenlemek, sergiler açmak, film, video, vb. etkinliklerde bulunmak,

4-      Konusunda ihtisas sahibi olan kişilere, her türlü ilmi, dini, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler, yaptırmak bu çalışmaların sonuçlarını basılı-sesli görüntülü yayınlar halinde neşretmek,

5-      Eğitim gören öğrencilerin eğitimlerini devam ettirebilmeleri için gerekli ortamı hazırlamak, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile karşılıksız burs vermek, maddi ve manevi yardımda bulunmak,

6-      Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için dernek üyeleri yada uzman kişiler aracılığı ile dikiş, nakış, çiçek, yabancı dil, çocuk eğitim, spor faaliyetleri ve sürücü kursları, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandığı kurmak,

7-      Dernek merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerini yürütmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malları edinmek,

8-      Yardım toplama kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış almak, vermek, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul etmek,

9-      Zihinsel ve bedensel engellilere cihaz temini için her türlü yardım kampanyası ve organizasyonlar düzenlemek,

10-   Kurban bedeli toplayarak yurt içinde ve yurt dışında vekaleten kurban kesmek ve etini ihtiyaç sahiplerine dağıtmak,

11-   Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları , sokakta kalmış uyruğu ne olursa olsun her yaşta insanı himaye etmek ve her türlü aynı ve nakdi yardımı yapmak,

12-   Derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, konserler vb. her türlü toplantı sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katılmak,

13-   Yurt içi ve yurt dışında okul, yurt, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yaptırmak, tamir işlerini üstlenmek veya yapılmasına yardımcı olmak, bu amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi veya yurt dışı kuruluşlarla irtibat kurmak,

14-   Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

15-   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

16-   Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

17-   Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

18-   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

19-   Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

20-   Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

21-   Derneğin amacı ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak..

bottom of page